The Code Of Man

Otoko No Okite 男の掟

Director: Mio Ezaki 江崎実生
Released: February 13, 1968
Distributor: Nikkatsu
Screenplay: Iwao Yamazaki 山崎巌 and Mio Ezaki 江崎実生

Starring:
Meiko Kaji 梶芽衣子 as Sanae Sugawara
Tetsuya Watari 渡哲也 as Genzo Munakata
Yuji Hori 堀雄二 as Genichi Munakata
Ryutaro Tatsumi 辰巳柳太郎 as Gennosuke Munakata
Yoshiko Tsubouchi 坪内美詠子 as Yae Munakata
Tetsuro Tamba 丹波哲郎 as Tahei Sugawara
Yoko Nogiwa 野際陽子 as Shinri
Hiroshi Nawa 名和宏 as Sanjo
Asao Koike 小池朝雄 as Hori
Shiro Yanase 柳瀬志郎 as Shigeru
Matsusaburo Hiroshi 弘松三郎 as Sato
Toshimitsu Kuon 久遠利三 as Ota
Ichiro Kijima 木島一郎 as Miki
Takashi Koshiba 小柴隆 as Koike
Takashi Nomura 野村隆 as Murai

Info:

You can hear Tetsuya Watari's theme song for the film on YouTube.

Plot:

Coming soon!