Morning Fog

Asagiri 朝霧

Director: Kenji Yoshida 吉田憲二
Released: September 18, 1971
Distributor: Nikkatsu
Screenplay: Toshiyuki Kashiwakura 柏倉敏行 and Kenji Yoshida 吉田憲二

Starring:
Meiko Kaji 梶芽衣子 as Natsuko Hirota
Masako Izumi 和泉雅子 as Kyoko Sakai
Kaoru Yachigusa 八千草薫 as Yuki Sakai
Eijiro Yanagi 柳永二郎 as Kenzo Sakai
Ryotaro Sugi 杉良太郎 as Koji Sawamura
Uno Jukichi 宇野重吉 as Yohei Hirota
Tamae Isobe 磯部玉枝 as Setsuko Kinoshita

Info:

This was Meiko Kaji's last film for Nikkatsu. She left the studio when it decided to switch to making Roman Porno films.

 

Plot:

Coming soon!