Step On The Gas

Shinjuku Autoro: Buttobase 新宿アウトロー ぶっ飛ばせ

Director: Toshiya Fujita 藤田敏八
Released: October 24, 1970
Distributor: Nikkatsu
Screenplay: Toshiya Fujita 藤田敏八, Shuichi Nagahara 永原秀一 and Michio Sobu 蘇武道夫

Starring:
Meiko Kaji 梶芽衣子 as Emiko
Tetsuya Watari 渡哲也 as Yuji Nishikami
Yoshio Harada 原田芳雄 as Tadashi Matsukata
Mikio Narita 成田三樹夫 as Scorpion
Aoi Nakajima 中島葵 as Kahoru
Chieko Harada 原田千枝子 as Miko
Kenji Imai 今井健二 as Yuasa
Masaya Oki 沖雅也 as Kazuya Chikara
Yoko Takagi 高樹蓉子 as Hanako
Toshiya Ono 小野俊也 as Gulliver
Katsumi Kojima 小島克己 as Pepe
Soichiro Maeno 前野霜一郎 as Mekemeke
Masahiro Kagawa 賀川雅弘 as Popeye
Shoki Fukae 深江章喜 as Ogata
Yoshiaki Taniguchi 谷口芳昭 as Shuhei
Ken Mizoguchi 溝口拳 as Kanno
Kutaku Densuke 光沢でんすけ as Ono

Info:

Also known as Shinjuku Outlaw Burn-up, Shinjuku Outlaw: Send It Flying, Smash The Shinuku Outlaw and Shinjuku Outlaw Buttobase

Plot:

Coming soon!